• VII Latvijas senioriem veltītās līnijdeju sacensības "Senioru kauss 2019" notiks 2019. gada. 12. janvārī!

  • Informācija!

    Ik gadu arvien vairāk dejotāju ierodas pasākumā kā skatītāji/līdzjutēji (ne kā sacensību dalībnieki), kas rada zālē lieku drūzmu, jo nav ierēķinātas vietas pie galdiņiem. Tāpēc, lūdzam, ikvienu kolektīvu iesūtīt informāciju par plānoto līdzjutēju skaitu, kā arī pieteikties tos kolektīvus, kas brauks, lai pievienotos kā skatītāji, lai varam visiem ieplānot vietas. Informāciju sūtīt uz irita@jautriez.lv
    Skatītāju dalības maksas:
    2,00 EUR (dejotāji, ne sacensību dalībnieki)
    bez maksas – skatītāji (nedejotāji - šoferi, radi, draugi; bērni līdz 18 gadiem)


Copyright © Jautrie zābaciņi 2018, www.jautriez.lv